Договір Публічної Оферти

Публічна Оферта про надання послуг (договір)

Загальні положення

Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – “Офертою”) кур’єрської служби “Польова Пошта”, надалі за текстом – “Виконавець”, укласти Договір про надання послуг, надалі за текстом – „Оферта”, і містить всі необхідні умови для укладання й реалізації Договору.

Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття нижче викладених умов юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти стає «Замовником» (Акцепт Оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених у Оферті).

З моменту здійснення акцепту Замовник вважається ознайомленим і таким, що прийняв всі умови даної Оферти.

Терміни та визначення

«Публічна Оферта» – даний документ “Публічна Оферта про надання послуг (договір)“, опублікована в мережі Інтернет за адресою: http://poshta-ato.com.ua/dogovir-publichnoyi-oferti.

“Польова Пошта” – кур’єрська служба, що виконує доставку вантажів в зоні АТО

Перевізник – сервіс, яким користується замовник для доставки вантажів до терміналу “Польової Пошти”

Термінал – регіональний структурний підрозділ “Польової Пошти”, що доставляє вантажі, які прибули на відділення Перевізника, що зазначені у переліку

Акцепт Угоди (Оферти) – повне та безвідмовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти шляхом виконання дій даної Оферти. Акцепт Оферти створює Договір Оферти.

Замовник – особа, яка здійснює Акцепт Оферти, і, таким чином, замовляє послуги Виконавця згідно з укладеним договором.

Договір Оферти – договір між Виконавцем та Замовником щодо надання послуг, що укладається за допомогою Акцепта Оферти.

Предмет Оферти

На підставі цієї Оферти виконавець повинен надати кур’єрські послуги Замовнику або третій стороні, що зазначена Замовником, по доставці вантажу з пунктів, що визначені у переліку терміналів “Польової Пошти” (Додаток 1 ), до одержувача, відповідно до даних, що зазначені Замовником у письмовому вкладенні до вантажу, що є невід’ємною частиною цієї Оферти.

Публічна Оферта і Додатки до публічної Оферти є основними офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсі за адресою: http://poshta-ato.com.ua/dogovir-publichnoyi-oferti

Виконавець має право в будь-який момент змінити умови даної публічної Оферти в односторонньому порядку без попередньої згоди з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на веб-сторінці за адресою http://poshta-ato.com.ua/dogovir-publichnoyi-oferti, не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.

Умови та порядок надання послуг

Ознайомившись із переліком терміналів і текстом даної публічної Оферти, Замовник через Перевізника відправляє вантаж на термінал “Польової Пошти”.

Після отримання вантажу на термінали “Польової Пошти” Виконавець здійснює перевірку вантажу та локалізацію одержувача, після чого здійснює доставку вантажу Одержувачу, або уповноваженої їм особи

Після одержання виконавцем Вантажу договір Оферти вступає в дію.

Замовник погоджується з тим, що представник Виконавця після одержання вантажу проводить його розкриття та ретельний догляд.

Протягом семи календарних діб з моменту Акцепту Оферти Виконавець зобов’язується передати вантаж Одержувачу

Послуги вважаються наданими належним чином і в повному об’ємі, якщо протягом одного дня після передання вантажу Одержувачу, Замовник не заявив Рекламацію.

Особливі умови

Послуги надаються для особистого використання Замовником. Замовнику забороняється використовувати послуги у комерційних цілях або з метою одержання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди як для себе так і для третіх осіб.

Виконавець робить все можливе для забезпечення якісного та безперебійного надання послуг Замовнику, але, тим не менш, послуги надаються на умовах «як є» без будь-яких прямих чи непрямих гарантій.

Відмова від відповідальності виконавця

Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору Оферти, якщо таке порушення спричинене дією надзвичайних обставин (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність і/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов даної Оферти і непідконтрольні Виконавцеві.

Виконавець не несе відповідальності за збої, помилки, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов даної Оферти і не підконтрольні Виконавцеві, які спричинені особливим статусом зони антитеррористичної операції.

Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з певних причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання, невиконання зобов’язань постачальників тих чи інших послуг і т.п.

Виконавець не відповідає за доставку вантажу та не несе матеріальної, моральної та будь-якої іншої відповідальності за його страчення у випадках, що перелічені у Додатку 2.

У випадку наступу подій, що перелічені у Додатку 2. виконавець оформлює вилучення вантажу актом списання та здійснює його утилізацію відповідно до внутрішнього регламенту “Польової Пошти”.

Відповідальність сторін

За невиконання чи не належне виконання зобов’язань відносно даної Оферти Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством.

Якщо Замовник буде не задоволений умовами чи якістю послуг, що надаються, то його єдиним та виключним правом буде припинення використання послуг Виконавця.

Термін дії та зміна договору Оферти

Договір набуває чинності з моменту його прийняття Замовником (Акцепта Оферти) і діє впродовж виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Замовник погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту тягне за собою внесення цих змін в актуальній договір Оферти, і ці зміни в договір Оферти набирають чинності одночасно з набранням чинності таких змін в Оферту.
Всі суперечки вирішуються шляхом перемовин Сторін.

Додаток 1. Перелік терміналів “Польової Пошти” та регіонів доставки

Додаток 2. Перелік умов невиконання яких веде до відмови доставки вантажу

 • Відсутність інформації про Одержувача та неможливість її одержування Виконавцем від Відправника протягом п’яти календарних діб.
 • Вага вага одного відправлення перевищує 30 кг.
 • Наявність у складі вантажу:
  • будь-яких рідин;
  • предметів, що мають ознаки медикаментів:
  • предметів, що мають ознаки зброї, боєприпасів, отруйних та їдких речовин;
  • харчових продуктів, термін зберігання яких не перевищує 10 діб.
 • Направлення вантажу до відділень Перевізників, які не обслуговується терміналами “Польової пошти”.
 • Направлення вантажу на термінал Польової Пошти з визначенням місця розташування Одержувача, яке не обслуговується даним терміналом.